Meet Vincent // Opleider // PO en VO

Wie ben je en waarom heb je gekozen voor het onderwijs?

 Mijn naam is Vincent Aelbers. Ik geef trainingen onder andere aan onderwijzers en docenten op het gebied van aanpak kindermishandeling en gesprekstechnische vaardigheden, gericht op de meer ingewikkeldere gesprekken. Vanuit mijn persoonlijke en professionele missie een verschil te maken voor de (kwetsbare) kinderen, begint het met de kinderen te kunnen zien, horen en begrijpen wat ze voorbij hun woorden proberen te zeggen. Want zoals Kevin Muray zegt: “Wanneer je gehoord wilt worden moet je eerst bereid zijn om te luisteren”. Dit is soms een uitdaging, zeker voor professionals zoals ikzelf, die anderen iets willen leren. Maar juist op deze kruising krijgen de woorden van Kevin hun essentiële betekenis voor mij. Via de mensen die ik opleid en train voor alle kinderen waarmee zij werken.

 Wat zie je aan kansenongelijkheid in het onderwijs?

 Onlangs keek ik een film waarin een docente te maken had met een jongen die ‘maar niet wilde deugen’, verkeerde keuzes maakte en in de essentie misschien iets anders in het leven wilde, maar overtuigd was dat deze weg zijn lotsbestemming was. Deze docente kreeg de vraag terug te gaan naar de vraag waarom ze docent was geworden. Of dat was om de briljante leerlingen te vergezellen op de weg, of het juist was om kinderen als deze jongen een kans te geven invulling te geven aan zijn diepste verlangen. Iets beters in het leven dan hem tot op heden was gelukt, binnen zijn mogelijkheden!

 Wat zou kansengelijkheid in het onderwijs kunnen bevorderen?

 Kinderen de kans te geven invulling te geven aan hun diepste verlangens is misschien de grootste uitdaging en kans voor het huidige onderwijs. En ja, de kinderen hebben een eigen verantwoordelijkheid hun ene voet voor de andere te zetten, maar soms helpt het dat iemand in je gelooft, je het vertrouwen en geduld geeft dat er ook binnen jouw mogelijkheden kansen liggen. Ook wanneer je het zelf niet meer kunt zien.

 Wat zou je je jongere zelf willen meegeven?

 Vind je weg, laat los wat je uiteindelijk zou moeten worden en focus op wat je kunt doen om een eerste stapje te zetten (hoe klein ook). Een wiel in beweging krijgen kost kracht en inzet. Een wiel draaiend houden de wens om ergens te komen.