Meet Anne-Marie // Onderwijskundige // mbo

Wie ben je en waarom heb je gekozen voor het onderwijs?

 Ik ben Anne-Marie en ben onderwijskundige. Ik heb gekozen, en kies, voor het onderwijs om mensen van jong tot oud verder te helpen te onderzoeken wie ze zijn en ze te laten ontdekken wat ze allemaal kunnen leren. Ik vind dat er veel zaken nóg beter geregeld kunnen worden, ik vind het leuk om dat te onderzoeken en het beter te maken.

 Wat zie je aan kansenongelijkheid in het onderwijs?

 Van heel dure laptops die studenten moeten kopen om te kunnen beginnen met iets te leren tot de ingewikkelde taal die we gebruiken om iets simpels uit te leggen. De omgeving van een lerende is zo belangrijk: het maakt nogal uit of je hoofd alle nieuw te leren stof zonder problemen kan verwerken, of dat er problemen in de weg zitten om de leerstof te kunnen plaatsen.

 Wat zou kansengelijkheid in het onderwijs kunnen bevorderen?

 Een student zou zich veilig moeten voelen op school. Een plek waar de student kan leren, zich kan ontwikkelen en mag verwonderen. Wij als professionals mogen en kunnen naar het hele plaatje met die student kijken, en dus ook de thuissituatie en de omgeving daarin meenemen. Laten we ‘samen in ongelijkheid investeren voor gelijke kansen’ (uit de Wibautlezing van Marjolein Moorman, 27 november 2021). We willen graag efficiënt en effectief zijn, maar als we effect willen hebben moeten we daar volgens mij vooral tijd, energie, aandacht en liefde in steken.

 Wat zou je je jongere zelf willen meegeven?

 “Strong back, soft front, wild heart” – Brené Brown