Meet Maarten // Onderwijskundige // mbo

Wie ben je en waarom heb je gekozen voor het onderwijs?

 Mijn naam is Maarten en ik ben onderwijskundige op het mbo. Mijn fascinatie voor het leren is begonnen toen ik als kleine jongen aan mijn moeder vroeg waarom sommige auto’s een blauwe L op hun dak hebben. Zij vertelde mij dat dit auto’s zijn van mensen die lesgeven. Maar toen ik de volgende dag de klas vol zelfvertrouwen vertelde dat onze meester een blauwe L op zijn auto had, werd ik vreemd aangekeken. Vanaf dat moment besefte ik dat mijn kijk op de wereld wordt bepaald door de mensen om mij heen. Ik heb vervolgens het onderwijs nooit verlaten. Na mijn studie heb ik gewerkt in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en nu in het middelbaar beroepsonderwijs.

 Wat zie je aan kansenongelijkheid in het onderwijs?

 Kansenongelijkheid wordt in het onderwijs (helaas) vergroot door verschillende doelen te handteren. Dit leidt tot een andere benadering, aanpak en feedback; wat vervolgens de verschillen tussen leerlingen/studenten weer groter maakt. Vanuit de cognitieve psychologie weten wij dat mensen op dezelfde manier (nieuwe) informatie verwerken. Wanneer je een klas iets wilt aanleren is het dus belangrijk om zo snel mogelijk iedereen op gelijk (start)niveau te krijgen om vervolgens gezamenlijk de weg te bewandelen.

 Wat zou kansengelijkheid in het onderwijs kunnen bevorderen?

 Om dit te bereiken moeten wij waakzaam zijn voor vooroordelen en ongelijke verwachtingen. Uit onderzoek blijkt dat de verwachtingen van de docent meer invloed hebben op het leerresultaat dan het niveau van de leerling. Met die kennis moeten wij de docent weer centraal zetten in het onderwijs zodat iedereen gewoon goed onderwijs krijgt.

 Wat zou je je jongere zelf willen meegeven?

 De blauwe L staat voor lesauto.