Meet Ruben // Jongerenwerker // VO

Wie ben je en waarom heb je gekozen voor het onderwijs?

Mijn naam is Ruben en ik ben werkzaam als jongerenwerker binnen het voortgezet onderwijs. Het onderwijs is een bijzondere plek, omdat leerlingen zich op school zich op allerlei manier kunnen vormen en ontwikkelen. Ik vind het een eer en uitdaging om jongeren te stimuleren om over hun toekomst na te denken en handvatten te geven om aan hun dromen en ambities te werken.

Wat zie je aan kansenongelijkheid in het onderwijs?

Er zijn grote verschillen tussen leerlingen die je op het eerste oog niet zo snel opvalt, bijvoorbeeld de thuissituatie. Leerlingen die uit grote gezinnen komen, hebben vaak niet de rust en de ruimte om thuis te leren voor toetsen of om hun huiswerk te maken. Ouders zijn vaak druk in de weer en hebben geen tijd om het huiswerk na te kijken of de leerstof te overhoren. Ook hebben veel leerlingen mentale uitdagingen, voelen ze zich onzeker, niet gezien, zijn faalangstig of hebben grote verantwoordelijkheden thuis die niet passen bij hun leeftijd. Dit zijn voor mij, als jongerenwerker, belangrijke onzichtbare ongelijkheden, waar we extra aandacht aan moeten besteden.

Wat zou kansengelijkheid in het onderwijs kunnen bevorderen?

De sociale omgeving van de leerling belangrijker maken met betrekking tot school door bijvoorbeeld actief contact tussen leerling, ouders en mentor. Het schoolteam, inclusief alle docenten, moet duidelijk weten wat kansenongelijkheid inhoudt om zo ook aan gelijkheid te kunnen werken.

Workshops voor leerlingen met als doel bevordering van het zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Hierdoor leren kansarme kinderen bepaalde eigenschappen te ontwikkelen die leeftijdsgenoten al hebben kunnen ontwikkelen. Opstromen naar een hoger niveau makkelijker maken, het is nu praktisch onmogelijk om dat te doen aangezien leerlingen een vak te weinig hebben gevolgd om in te mogen stromen bij een hoger niveau.

Wat zou je je jongere zelf willen meegeven?

Je kunt zo ontzettend veel! Laat niemand je vertellen dat iets niet mogelijk is. Durf je kwetsbaar op te stellen naar je vrienden en familie. Voel je je onveilig of heb je problemen waar je niet uitkomt? Je kunt altijd bij je mentor, jongerenwerker of vertrouwenspersoon terecht in school.