Meet Kenrick // Docent Nederlands // vmbo

Wie ben je en waarom heb je gekozen voor het onderwijs?

 Mijn naam is Kenrick. Ik heb voor het onderwijs gekozen, omdat ik geloof dat ik een geboren docent ben. Mij oma heeft 35 jaar in het onderwijs gewerkt. Mijn moeder, tante, oom, zus en zusje zitten ook in het onderwijs. Ik kom uit een echte onderwijsfamilie.

 Wat zie je aan kansenongelijkheid in het onderwijs?

 Ik zie kans op sociale ongelijkheid. Ongelijke uitkomsten vanuit gelijke startpositie.

Daarnaast zie ik dat veel leerlingen een te laag advies krijgen. Ik ben zelf ook 1 dag in de week als leerkracht werkzaam op een basisschool dus ik weet wat er van de basisscholen verwacht wordt. Op de middelbare school zie ik echter dat veel leerlingen meer kunnen. Dit kan ook komen omdat ze in een nieuwe omgeving beter leren of omdat ze er ineens aan toe zijn.

 Wat zou kansengelijkheid in het onderwijs kunnen bevorderen?

 Er zou iets gedaan moeten worden aan de onverdiende voordelen die sommige kinderen van hun ouders meekrijgen. Ieder kind moet zich ten volle kunnen ontplooien, ongeacht achtergrond, opleidingsniveau van de ouders of hun financiële middelen.

Daarnaast moeten we minder vasthouden aan de gegeven adviezen en meer kijken naar wat een kind kan. Zo kan een leerling prima op KB-niveau zitten, maar een paar vakken op GL-niveau doen. Ook zou opstromen makkelijker moeten worden voor scholen zodat je leerlingen optimale kansen geeft.

 Wat zou je je jongere zelf willen meegeven?

 Iedereen is een ster en schittert op zijn eigen manier.