Meet Rixt // Docent M&M en zorgcoördinator beleid // vmbo

Wie ben je en waarom heb je gekozen voor het onderwijs?

 Ik ben Rixt en ik ben docent M&M. Daarnaast ben ik ook zorgcoördinator beleid. Ik heb gekozen voor het onderwijs omdat ik van betekenis wil zijn voor jongeren/jongvolwassenen. Ik geloof erin dat je in het onderwijs een cruciale rol speelt in de ontwikkeling van jongeren en zo het verschil kunt maken. Dat is waar ik mij elke dag weer voor inzet.

Wat zie je aan kansenongelijkheid in het onderwijs?

Ik zie dat het niveau wat leerlingen wordt meegegeven vanaf de basisschool impact heeft op de kansen die een leerling krijgt in het vervolg. Dit meegegeven niveau is van veel factoren van invloed. Wanneer een leerling bijvoorbeeld op een basisschool heeft gezeten waar het onderwijsniveau van onvoldoende niveau was of uit een moeilijke thuissituatie komt heeft dit vaak invloed op het gegeven niveau van een leerling wat zorgt voor kansenongelijkheid. Ook zie ik dat belangrijke mensen in de omgeving van een leerling (denk aan ouders, familie, docenten, mentor, etc.) bepalend zijn voor kansen die een leerling krijgt. Wanneer een leerling dus “pech” heeft op dit vlak zie ik dat dit de kansenongelijkheid versterkt.

 Wat zou kansengelijkheid in het onderwijs kunnen bevorderen?

Alle leerlingen moeten zich veilig en thuis voelen op een school, ongeacht hun achtergrond en ondersteuningsbehoefte. Kansengelijkheid wordt in mijn ogen beïnvloed door heel veel factoren op verschillende niveaus. De leraar heeft denk ik echter een sleutelpositie in het bijdragen aan kansengelijkheid. Dit kan worden bevorderd door echt in gesprek te gaan met de leerling en ouder over de achtergrond van een leerling en wat hij/zij nodig heeft om zichzelf zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Daarnaast door hoge verwachtingen te hebben van leerlingen, niet zomaar op te geven wanneer de positieve resultaten nog uitblijven maar juist gesprek aan te gaan en de mogelijkheid tot ondersteuning/uitdaging aan te bieden en hierin vasthoudend te zijn. Of het een leraar wel/niet lukt om dit te realiseren hangt volgens mij af van de mindset van professionals en ook leerlingen. Dit is een thema waar schoolbreed aandacht aan zou moeten worden besteed bij het realiseren van meer kansengelijkheid.

Wat zou je je jongere zelf willen meegeven?

 Je kunt meer dan je denkt!

Behandel iemand zoals hij is en hij blijft zoals hij is. Behandel iemand zoals hij zou kunnen zijn en hij wordt wie hij kan zijn.