Meet Peter // Docent LO en teamleider // vmbo

Wie ben je en waarom heb je gekozen voor het onderwijs?

Ik ben Peter, docent LO en teamleider bovenbouw op een vmbo-school. Ik werk inmiddels 15 jaar in het onderwijs en ben er eigenlijk een beetje ingerold. Na het afronden van de Havo wist ik nog niet goed wat ik wilde gaan doen, maar wel dat ik sport en het werken met mensen heel leuk vond (en vind).

Tijdens mijn studie was ik er nog niet van overtuigd dat ik daadwerkelijk voor de klas zou gaan staan, maar ik kreeg een baan aangeboden op een vmbo-school in Amsterdam-West en sindsdien ben ik altijd met veel plezier in het onderwijs blijven werken en prijs ik mij gelukkig dat ik naast het lesgeven ook vanuit een leidinggevende rol mag bijdragen aan goed onderwijs voor onze leerlingen.

Wat zie je aan kansenongelijkheid in het onderwijs?

Ons onderwijssysteem in Nederland werkt kansenongelijkheid helaas in de hand naar mijn idee. Door het resultaatgerichte karakter wordt er te weinig gekeken naar de werkelijke potentie van kinderen.

Zo zie ik nog vaak dat leerlingen met een migratie-achtergrond een lager schooladvies krijgen dan hun werkelijke potentie, omdat er bijvoorbeeld thuis niet of minder Nederlands gesproken wordt. Het tegengestelde gebeurt ook, wanneer een kind onder druk van ouders met hoge verwachtingen constant te hoog ingeschaald en daardoor overvraagd wordt.

Koppel dit aan het nare maatschappelijk beeld van ‘laagopgeleid’ en ‘hoogopgeleid’, waarbij hoogopgeleid per definitie beter wordt geacht en je hebt een voedingsbodem voor kansenongelijkheid.

Wat zou kansengelijkheid in het onderwijs kunnen bevorderen?

We moeten eens kritisch naar ons schoolsysteem en het maatschappelijk beeld hiervan gaan kijken, maar dat duurt lang en lost voor leerlingen in het hier en nu helaas weinig op. Ik denk dat de sleutelrol voor kansenongelijkheid bij de docenten en bij ouders ligt. Heb oog voor de potentie, talenten en ambities van je leerlingen en stimuleer deze. Maak ze duidelijk dat iedereen ertoe doet en dat er meerdere wegen zijn om je doel te bereiken. Het lijkt klein, maar kan een enorm positieve impact op jongeren hebben, want pas als je je erkend en gesteund voelt door je directe omgeving kun je het maximale uit jezelf halen.

Wat zou je je jongere zelf willen meegeven?

Doe de dingen die je leuk vindt, waar je energie van krijgt en doe het goed of doe het niet.