Meet Babette // Hoofd stafdienst onderwijs // mbo

Wie ben je en waarom heb je gekozen voor het onderwijs? 

Mijn naam is Babette van Ommen, al bijna 25 jaar met hele veel passie werkzaam in het mbo-onderwijs, waarvan 13 jaar met heel veel plezier bij het Mediacollege Amsterdam. Waarom? Omdat studenten en medewerkers hier zichzelf kunnen zijn en je kunt worden wie je bent. In de afgelopen 13 jaar heb ik veel verschillende functies en rollen gehad, waarvan de laatste 4 jaar als hoofd van de Stafdienst Onderwijs en voorzitter van de examencommissie mbo.

Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen is wat mij drijft, jonge mensen zien bloeien en de beste versie van zichzelf worden. Met name jongeren bij wie dat niet vanzelf gaat, die extra begeleiding nodig hebben in welke vorm dan ook.

Wat zie je aan kansenongelijkheid in het onderwijs? 

Helaas is in onze maatschappij nog steeds bepalend, waar je wieg heeft gestaan en welke je start je in je leven hebt gemaakt is bepalend voor je succes later. Dat zou niet zo mogen zijn. Ook ‘labels’ plakken werkt kansenongelijkheid en beperkingen in de hand. Passend onderwijs is bedoeld om iedereen gelijke kansen te geven, maar helaas zie ik vaak het tegendeel. Niet alleen vanuit mijn functie, maar ook als moeder.

Wat zou kansengelijkheid in het onderwijs kunnen bevorderen?

Geef laatbloeiers een kans, stel keuzes en determinatie uit. Kijk naar jongeren als geheel en niet alleen naar schoolresultaten. Laat jongeren rijpen. Veel jongeren presteren beter dan hun oorspronkelijk basisschool advies, waarom houden we dit systeem dan in stand?

Daarnaast moet school een veilige haven zijn met name voor leerlingen en studenten die dat thuis niet of nauwelijks vinden. Ik gun iedere jongere de beste docent, zowel pedagogisch als didactisch en als coach! Want een goede docent kan een jongere stimuleren zijn talenten te ontwikkelen ook al heeft hij ze nog niet ontdekt.

Wat zou je je jongere zelf willen meegeven?

Durf te dromen en maak je dromen waar! Als scholier zat ik op de balletacademie en wilde ik ballerina worden. Weinig mensen hadden daar vertrouwen in. ‘Vergooi je toekomst niet met dansen’, werd vaak gezegd. Maar ik geloofde in mezelf en wilde het een kans geven en het beste uit mezelf halen. Naast dansen op hoog niveau heb ik daar zoveel levenslessen geleerd, zoals geloof in jezelf en als je hard werkt kun je veel bereiken. Maar ook afzien, opkrabbelen en doorgaan, incasseren en relativeren. Kortom, ontplooi je talenten.