Meet Karin // Docent burgerschap // mbo

Wie ben je en waarom heb je gekozen voor het onderwijs?

Ik ben Karin, docent burgerschap op het mbo. Ik ben het onderwijs ingegaan op basis van idealisme. Onze maatschappij is gebaseerd op beschaving door middel van kennis. Algemene kennis die niet vanzelfsprekend is voor iedereen maar wel van belang voor iedereen. Kennis helpt je de ontwikkelingen in je leven te analyseren en daar waar mogelijk te beinvloeden. Daar waar niet mogelijk je te voegen naar de best mogelijke optie voor iedereen. Kortom het algemeen belang gedijt bij goed kritisch en gedegen onderwijs voor iedereen.

Wat zie je aan kansenongelijkheid in het onderwijs?

Dat begint al bij de start van een leven. Het milieu waarin je geboren wordt, bepaalt al voor een groot deel de kansen die er in de maatschappij mogelijk worden voor je.

Wat zou kansengelijkheid in het onderwijs kunnen bevorderen?

Een moeilijke vraag, in ieder geval gelijkheid. Iedere leerling verdient evenveel aandacht. Zijn die dat thuis krijgen, kunnen vaak helpen om te zorgen dat iedereen genoeg aandacht krijgt.

Het zou fijn zijn als er binnen het onderwijs ook echt oog is voor die kansongelijkheid. Het laat zich namelijk niet makkelijk vangen in simpele oplossingen, daarvoor is het te complex. Het genuanceerde signaleren zou al een hele goeie stap zijn.

Wat zou je je jongere zelf willen meegeven?

School is er voor jou, haal eruit wat erin zit.