Meet Hüseyin // Docent sign // mbo

Wie ben je en waarom heb je gekozen voor het onderwijs?

Ik ben Hüseyin en ik ben per toeval in het onderwijs beland. Na 25 jaar in diverse drukkerijen te hebben gewerkt, kreeg ik de kans op de school waar ik ooit zelf les heb gehad te gaan werken. Nu ruim twintig jaar later en terugkijkend op twee carrières, bleek onderwijs voor mij op het lijf geschreven, ik voel mij dan ook als een vis in het water tussen de studenten.

Wat zie je aan kansenongelijkheid in het onderwijs?

In het huidige Nederlandse onderwijsveld is kansenongelijkheid erg beladen woord, iedereen heeft er wel iets op of aan te merken. Het is in alle geledingen van ons leven aanwezig. Het manifesteert zich op allerlei fronten; Financieel, sociaal, etnisch, geloofsovertuiging etc. We hebben als samenleving dan ook een lange weg te gaan om dit voor eens en voor altijd uit te bannen.

Wat zou kansengelijkheid in het onderwijs kunnen bevorderen?

Iedereen in de wereld zou een gelijkwaardig speelveld moeten hebben, of we dit als wereldbevolking voor elkaar kunnen krijgen? Helaas is de echte wereld weerbarstig.

We moeten dus doen waar we direct invloed op hebben en er alles aan doen wat bijdraagt aan gelijke kansen voor iedereen die op enigerlei wijze betrokken is in het onderwijs. Voor mij is dat het contact met mijn studenten. Zo zit ik bijvoorbeeld heel strak op hun absentie. Als een student niet in de les is, ga ik daar gelijk achteraan. Zo weten ze dat ze gemist worden, dit zorgt voor extra motivatie om juist wel naar school te komen.

Wat zou je je jongere zelf willen meegeven?

“Heb geduld met je zelf, niets in de natuur bloeit het hele jaar” – Omdenken