Meet Martijn // Docent Media Vormgeven & ICT // vmbo

Wie ben je en waarom heb je gekozen voor het onderwijs?

 Mijn naam is Martijn en ik zit nu bijna 22 jaar in het onderwijs. Ik ben werkzaam als docent Media Vormgeven & ICT binnen het vmbo. Daarnaast ben ik ook bevoegd rekendocent. Voordat ik het onderwijs in ging, heb ik gewerkt als drukker bij diverse bedrijven. De reden dat ik deze overstap heb gemaakt, is omdat ik het fijn vind om met mensen te werken. Mijn doel is om jongeren tools mee te geven om succesvol en gelukkig te kunnen zijn in de maatschappij en dan bij voorkeur jongeren die mijn inzet extra hard nodig hebben.

Wat zie je aan kansenongelijkheid in het onderwijs?

Kansenongelijkheid is er zeker. Denk alleen al aan het verschil wat betreft beschikking tot middelen. Dit zie je terug in de klas in hoe de leerlingen hun spullen voor elkaar hebben. De één heeft nog net een pen tot zijn beschikking terwijl de ander met een laptop zit. De kansenongelijkheid komt ook voort uit de verschillende thuissituaties. Door sommige situaties in de thuisomgeving krijgen leerlingen psychische druk. Hierdoor hebben ze al minder kans in het onderwijs.

Wat zou kansengelijkheid in het onderwijs kunnen bevorderen?

 Het allerbelangrijkste is dat school een veilige omgeving is voor de leerlingen. Kansengelijkheid in het onderwijs kan je bevorderen door te zorgen dat scholen een omgeving creëren die voor alle leerlingen gelijk is. Te denken valt aan dat scholen leermiddelen beschikbaar stellen gedurende de gehele opleiding zodat de kansarme leerling ook de beschikking heeft over bijvoorbeeld een computer. Naast de cognitieve ontwikkeling moet binnen scholen een plek zijn waar leerlingen veilig verhaal kunnen doen, zonder dat daar altijd gelijk zorg op komt te zitten. Belangrijk is dat er geluisterd wordt, maar dat ze ten alle tijden eigenaar blijven van de situatie.

Wat zou je je jongere zelf willen meegeven?

Volg je eigen hart en je gevoel. Dat zijn de best leidraden in het leven.